Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002