Besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008