Bijlage bij infonota - herverdeling en uitbreiding van aanbod GES+