Bijlage bij infonota INF1206 - Indicatiestelling bij personen voor wie een gedragsdiagnose vereist is - terugbetaling hulpmiddelen in een voorziening