Bijlage bij infonota INFO/AFZ/18/9 - gebruikers met domicilie buiten Vlaanderen