Bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding: de begunstigden en de bedragen van de subsidie, vermeld in artikel 3, §1

20/7/2021
Documenttype: 
Regelgeving

Bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van de kosten van de COVID-19-vaccinatie: De begunstigden en de bedragen van de subsidie, vermeld in artikel 3, §1.