Bijlagen bij infonota - Omzetten personeelspunten naar werkingsmiddelen en methodiek van de ALF