De financiële positie van cliënten beschermd wonen in Vlaanderen

2009

Timing

2009

Onderzoekers

  • Georges Hedebouw, HIVA
  • Annick Peetermans, HIVA

Onderzoeksdoelstellingen

Beschermd wonen voor personen met een handicap is sinds 1997 in Vlaanderen een opvangvorm in Vlaanderen. Het VAPH wenst er mee in te spelen op een toenemende vraag naar vermaatschappelijking van de zorg. De bewoners in het beschermd wonen betrekken een huis in de rij en bepalen zelf, daarin ondersteund door de diensten beschermd wonen, hoe ze hun leven inrichten. In tegenstelling tot de opvang in een instelling hebben ze meer zelfstandigheid en meer keuzevrijheid. Het normaliseren van de leef- en woonsituatie kan bijdragen tot de maatschappelijke integratie en participatie. Voor het VAPH was het belangrijk een zicht te krijgen op de financiële situatie van de bewoners van het beschermd wonen. Een van de eerste onderzoeksvragen was dan ook of het inkomen waarover deze personen beschikken, dat voor een belangrijk gedeelte een vervangingsinkomen is, toereikend is om deze woon- en leefkosten te dragen. Slagen cliënten erin de eindjes aan elkaar te knopen? Op welke manier slaagt men daarin: moet er worden bijgepast vanuit het sociale netwerk of, direct of indirect, vanuit de voorzieningen zelf? Voldoet de behaalde woon- en leefkwaliteit? Wat zijn risicofactoren op mislukken? Methodologisch werd daarbij geopteerd voor een budgetonderzoek.