Evaluatie van de rol en positie van de Diensten voor Ondersteuningsplan en de Diensten Maatschappelijk Werk

januari 2020

Timing

2019 - 2020

Onderzoekers

  • Joris Van Puyenbroeck (Odisee)
  • Bo Fagardo (Odisee)

Onderzoeksdoelstellingen

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was de nodige objectieve informatie te verzamelen om de inzet van de middelen die vandaag beschikbaar zijn voor diensten ondersteuningsplan (DOP's) en diensten maatschappelijk werk (DMW’s), te evalueren.

Die hoofddoelstelling kan onderverdeeld worden in de volgende deeldoelstellingen:

  1. in kaart brengen van welke gegevens er zijn bij DOP's en DMW's die bruikbaar zijn voor het onderzoek, naast de gegevens bijgehouden door het VAPH (rekening houdend met GDPR en beschreven in een dataverwerkingsovereenkomst) 
  2. in kaart brengen van wat er op korte termijn kwantitatief geanalyseerd kan worden met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het uitvoeren van de analyse, die wellicht eerder beschrijvend van insteek is

De onderzoekers voegden daaraan een derde deeldoelstelling toe:

  • de werkingscontext van de betrokken organisaties actualiseren om de bekomen cijfers goed te kunnen interpreteren. De doelstelling om de rol en positie van DOP's en DMW's te evalueren vergt een goed kwalitatief begrip van de context waarin prestaties geleverd worden. 

Op basis van deze voorbereidende stappen kan een adequate en accurate inschatting van de middelen die DOP's en DMW's werkelijk nodig hebben om hun opdrachten te kunnen uitvoeren, gemaakt worden. Zo kan een realistisch scenario opgezet worden van continuering van de middelen, dan wel groei of afbouw ervan.

Dit onderzoek brengt ook in kaart  wat er aangevuld en uitgediept kan worden vanuit een kwalitatieve invalshoek zodat een traject voor vervolgonderzoek kan uitgetekend worden dat in lijn is met de beschreven doelstellingen op lange termijn.