Gegevens van het rekeningnummer voor de financiële compensatie in het kader van COVID-19