Documenten en formulieren

Resultaten

09/12/2021

De COVID-pandemie grijpt weer sterk om zich heen. Om het aantal besmettingen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau kan het niet anders dan dat er maatregelen moeten genomen worden. Ook scholen zullen de week voor het kerstverlof sluiten. In deze infonota wordt weergegeven welke maatregelen genomen worden om de effecten op de multifunctionele centra (MFC’s) te beperken.

09/12/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening.

Deze infonota is een update met informatie over toepassing van afzondering in het kader van een isolatie.

09/12/2021

Via INF/21/107 Boosterprik voor personeel en gebruikers (update 2/12/2021) werd u al geïnformeerd over een online registratiesysteem voor het boostervaccin waar nieuwe zorgverleners die geen uitnodiging voor een prioritaire boostervaccin ontvingen, zich kenbaar kunnen maken. Het registratiesysteem is nu operationeel.

07/12/2021
Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.