Documenten en formulieren

Resultaten

december 2021

Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming aan voor:

  • een onderhoud of herstelling waarvoor in de refertelijst een vergoeding is bepaald bij een hulpmiddel of een aanpassing
  • een herstelling van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor in de refertelijst geen vergoeding bepaald is of waarvoor het toegekende bedrag van de refertelijst onvoldoende is om uw huidige herstelkosten te vergoeden
  • een overplaatsing van een vast hulpmiddel of een vaste aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning
  • een upgrade van een softwarepakket waarvoor u van het VAPH al een goedkeuring hebt gekregen
21/12/2021

Om ervoor te zorgen dat er geen weerslag is van de vierde CONID-19 golf op de subsidiëring, worden compenserende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Welzijnsvoorzieningen ontvangen ook een tussenkomst in kosten voor ventilatie en testen. Het VAPH blijft tijdens de sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar beperkt bereikbaar.

15/12/2021

In INF/21/112 brachten we u al op de hoogte van maatregelen om de consequenties van het opschorten van de lessen in de kleuteronderwijs en het lager onderwijs te beperken. De Vlaamse Regering heeft ondertussen een reeks van budgettaire ondersteuningsmaatregelen genomen voor organisaties die mee moeten voorzien in noodopvang.