Documenten en formulieren

Resultaten

februari 2022

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.

31/1/2022

Isis heeft een nieuwe functionaliteit die de SE’s de mogelijkheid geeft om hun sociaal secretariaat te mandateren waardoor het sociaal secretariaat hun doorgestuurde gegevens in Isis kan raadplegen. Via de handleiding kunt u de procedure raadplegen.

28/1/2022

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) nam woensdag 26 januari een aantal beslissingen die erop gericht zijn het recht op onderwijs én een gezonde leef- en leeromgeving voor kinderen en jongeren maximaal te verzekeren. In deze infonota worden deze maatregelen toegelicht, en de consequenties voor de COVID-maatregelen binnen de MFC’s.

28/1/2022

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

27/1/2022

Infonota INF/21/116 gaf een toelichting over de compenserende maatregelen voor de multifunctionele centra die instaan voor bijkomende noodopvang van kleuters of lagere schoolkinderen. Het VAPH werkte intussen de registratie van die noodopvang in de GIR uit. Registreren zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 28 januari 2022. Deze infonota verstrekt informatie over die registratiemogelijkheid.