INF/19/20 - Boekhoudkundige verwerking vakantiegeld uitdiensttreding via aanleg sociaal passief

11/2/2019
Documenttype: 
Infonota

In deze nota wordt verduidelijkt waarom het VAPH het vakantiegeld van personeelsleden bij uitdiensttreding niet apart subsidieert. Aanvullend wordt ook verduidelijkt hoe de verrichtingen met betrekking tot vakantiegeld correct moeten geboekt worden in de boekhouding.