INF/19/24 - De rol van de MFC's bij de procedure zorgcontinuïteit

08.03.2019
Documenttype:
Infonota

Deze infonota beschrijft de rol van de MFC's bij de toeleiding en de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget bij de meerderjarigen en de verwachte instroom van nieuwe cliënten bij de procedure zorgcontinuïteit.