INF/19/34 Uitbreidingsbeleid 2019 RTH: erkenning van minstens 35 punten, puntenoverdracht en bezetting

17/4/2019
Documenttype: 
Infonota

Een erkende RTH-dienst moet sinds 01/01/2019 over een erkenning van minstens 35 punten beschikken om erkend te blijven/worden. Er zijn een aantal vergunde zorgaanbieders die momenteel niet over een erkenning RTH beschikken. De infonota verduidelijkt de mogelijkheid voor deze organisaties om punten uit het uitbreidingsbeleid RTH te combineren met een overdracht van punten RTH van een erkende RTH-dienst om tot een erkenning van minimum 35 punten te komen.