INF/19/74 Regelgevende aanpassingen aan een aantal besluiten voor de sector personen met een handicap (Mozaïekbesluit IV).

13/5/2020
Documenttype: 
Infonota

Met het besluit van de Vlaamse Regering 'over de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap' (Mozaïekbesluit IV) worden wijzigingen aangebracht aan bestaande regelgeving betreffende de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap. Met de aanpassingen worden een of meerdere van volgende finaliteiten beoogd:

a) het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van de middelen die beschikbaar zijn voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap, en in het bijzonder voor het ter beschikking stellen van persoonsvolgende budgetten

b) het uitvoeren van correctiefase 2 en

c) het optimaliseren van de door het VAPH gehanteerde processen, procedures en instrumenten