INF/20/166 Beleid rond verblijf na Corona: tekst door Agentschap Opgroeien

08/5/2020
Documenttype: 
Infonota

In bijlage bij deze brief kan u communicatie terugvinden vanuit agentschap Opgroeien, die op hun vraag ook wordt verspreid aan de MFC's. Ook het VAPH wil hiermee aan de slag.