INF/21/02 - Informatieveiligheid: wederzijdse verantwoordelijkheden VAPH en samenwerkende partners

14.01.2021
Documenttype:
Infonota

In het kader van de Europese verordeningen inzake de verwerking van persoonsgegevens, verduidelijkt het VAPH de wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van de samenwerkende partners (voorzieningen, MDT’s ...)  die met VAPH-applicaties werken. Het is nodig om die wederzijdse verantwoordelijkheid te communiceren om het VAPH in orde te stellen voor de verordeningen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. De samenwerkende partners worden daarbij ook op de eigen verantwoordelijkheden gewezen.