INF/21/14 - Afspraken met betrekking tot diensten en voorzieningen die actief zijn binnen de gevangenis: introductie nieuwe medewerkers en richtlijnen GDPR.

02/2/2021
Documenttype: 
Infonota

Vanuit de federale diensten voor de gevangenissen worden een aantal nieuwe regels gecommuniceerd over de introductie van nieuwe medewerkers die instaan voor hulp en dienstverlening binnen de gevangenis, met onder meer een aantal afspraken rond privacy.