INF/21/23 - Vrijstelling van arbeidsprestaties voor 45 plussers met een zwaar beroep: Toevoeging code 331 ‘opvoeder groepschef bis’

10/3/2021
Documenttype: 
Infonota

In de omzendbrief  van 9/7/2001 (besluit 30/3/2001) zijn de verschillende functiecodes opgesomd die recht geven op een % zware beroepen voor 45-plussers in de voorzieningen. Aangezien de functiecode 331 pas van toepassing is vanaf 1/9/2019 is die niet opgenomen in die opsomming. Ze wordt nu bijgevoegd.