INF/21/24 - Vaccinatieregeling voor de gebruikers van dagondersteuning voor volwassenen en voormalige diensten zelfstandig wonen

12/3/2021
Documenttype: 
Infonota

Tijdens de vaccinatiecampagne voor de collectiviteiten werd prioritair ingezet op residentiële collectiviteiten. Door de specifieke situatie van de gebruikers van de dagcentra en de voormalige diensten zelfstandig wonen zullen zij in de volgende fase prioritair aan bod komen. In deze infonota wordt uiteengezet hoe dat georganiseerd zal worden.