INF/21/25 - Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap UPDATE 11/03/2021

11/3/2021
Documenttype: 
Infonota

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.