INF/22/01 - Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 13/01/2022

13/1/2022
Documenttype: 
Infonota

De infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’ werd 9 december aangepast aan de meest recente beslissingen van de Taskforce COVID-19 Zorg. Deze update voegt een passage toe rond het gebruik van zelftesten bij een medewerker die werd geïdentificeerd als een hoogrisicocontact en zich hiervan niet kan afzonderen.