Documenten en formulieren

Resultaten

december 2020

Met dit formulier vraagt u:

  • de vervanging van een aangekocht hulpmiddel of een aangekochte aanpassing waarvoor u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen en waarvan de refertetermijn verstreken is; of
  • de hernieuwing van de goedkeuring van een hulpmiddel of een aanpassing waarvoor u in het verleden een goedkeuring hebt gekregen, maar dat u nog niet aangekocht hebt en waarvan de oorspronkelijke goedkeuring intussen niet meer geldig is.
december 2020

U hebt in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing ontvangen, en u vraagt nu een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing aan. 

december 2020

Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming aan voor:

  • een onderhoud of herstelling waarvoor in de refertelijst een vergoeding is bepaald bij een hulpmiddel of een aanpassing
  • een herstelling van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor in de refertelijst geen vergoeding bepaald is of waarvoor het toegekende bedrag van de refertelijst onvoldoende is om uw huidige herstelkosten te vergoeden
  • een overplaatsing van een vast hulpmiddel of een vaste aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning
  • een upgrade van een softwarepakket waarvoor u van het VAPH al een goedkeuring hebt gekregen
03/12/2020

Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.

02/12/2020

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht bij elektronische procedure d.d. 02/12/2020. 

2020

Met dit formulier kunt u, als organisatie, vragen om gemachtigd te worden als expert om gespecialiseerd persoonlijk advies over hulpmiddelen te geven.

27/11/2020

1. de heropstart van preventieve testings bij medewerkers in residentiële voorzieningen

2. de omschakeling naar het nieuwe federale testplatform met daaraan gekoppeld

a. de introductie van een nieuwe registratietool ter vervanging van Cyberlab
b. de introductie van een nieuw type testkits

27/11/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

27/11/2020

Eerder werd gecommuniceerd over de geleidelijke overstap naar een nieuw testplatform en een nieuwe registratietool. Vanaf 1 december 2020 is die overstap volledig. Daarnaast zal er met een nieuwe leverancier van testen gewerkt worden.