Infonota - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016