Infonota - Bijkomende informatie rond de transitie PVF en opvragen van gegevens instroom en uitstroom