Infonota - BVR tot concretisering van de voorwaarden om VSO's en vzw's die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen