Infonota - Gevolgen van de gewijzigde vzw-wetgeving op de residentiële sector