Infonota - Indienen financieel verslag boekjaren 2017 en 2018

18.04.2018
Documenttype:
Infonota

Door de nieuwe modaliteiten binnen de zorgvernieuwing, zijn er aanpassingen in het financieel jaarverslag.