Infonota INF0804 - Incontinentiemateriaal - communicatie over stopzetting van een aanvraag