Infonota INF1117 - Verduidelijking bij de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams

21/12/2011
Documenttype: 
Infonota

Deze nota bevat concrete afspraken omtrent (a) de bewaartermijn van verslagen en documenten; (b) de ondertekening van het multidisciplinair verslag door de teamleden.