Infonota INF1206 - Indicatiestelling bij personen voor wie een gedragsdiagnose vereist is - terugbetaling hulpmiddelen in een voorziening

02/4/2012
Documenttype: 
Infonota

Deze nota betreft een (a) brief over de indicatiestelling bij personen voor wie een gedragsdiagnose vereist is; (b) omzendbrief aan de voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap over de terugbetaling van hulpmiddelen in voorziening.