Infonota INF1213 - Verduidelijking bij de minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams

12/8/2012
Documenttype: 
Infonota

Nota met een verduidelijking bij de verschillende kwaliteitseisen die eerder zijn meegedeeld omtrent het doorgeven van gegevens aan derden, insturen aanvraagformulieren VAPH, overmacht, opvragen oude multidisciplinaire verslagen en redenen voor doorverwijzen