Infonota INF1309 - Herwerkte versie van het formulier voor de aanvragen voor autoaanpassingen