Infonota INF1401 - Geïndexeerde vergoeding voor het opmaken van multidisciplinaire verslagen; geïndexeerde refertebedragen in het kader van IMB