Infonota INF1702 - Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

28/3/2017
Documenttype: 
Infonota

De overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige wordt in deze infonota toegelicht voor de verschillende groepen jongvolwassenen die stapsgewijs in aanmerking komen voor zorgcontinuïteit.