Infonota INF/19/22 - Voorbereiding nieuwe databank en applicatie erkenningen

20/2/2019
Documenttype: 
Infonota

Dit jaar neemt het VAPH een nieuwe databank en daaraan gekoppelde webapplicatie in gebruik voor vergunningen, erkenningen, registraties en machtigingen. Dat gebeurt in twee fases. Ter voorbereiding wordt aan vergunde, erkende en geregistreerde organisaties gevraagd om hun vestigingsadressen in te geven via Isis.