Infonota - INF/19/28 Uitbreidingsbeleid 2019 RTH

04/4/2019
Documenttype: 
Infonota

De infonota geeft informatie aan de vergunde zorgaanbieders over het voorziene uitbreidingsbudget RTH. Ook de richtlijnen om in aanmerking te komen voor deze middelen worden toegelicht.