Infonota-INF/19/48-Niet-inbare eigen financiële bijdrage

05/9/2019
Documenttype: 
Infonota

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap behoudt deze mogelijkheid en zegt dat het VAPH de wijze van aantonen moet bepalen. Deze infonota heeft als doel deze voorwaarden onder de aandacht te brengen.