Infonota - INF/19/59 Verdeling middelen RTH-kortverblijf: oproep

18/10/2019
Documenttype: 
Infonota

Deze infonota geeft informatie over de herverdeling van de RTH-middelen voorzien voor kortverblijf vanaf 2020 en geeft vergunde zorgaanbieders de kans om een aanvraag voor middelen in te dienen.