Infonota INF/19/69 - Nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI) vanaf 1 maart 2020

21/11/2019
Documenttype: 
Infonota

Het huidige zorgzwaarte-instrument is al sinds 2012 in gebruik door het VAPH. Doorheen de jaren is gebleken dat aanpassingen aan dit instrument wenselijk zijn. Om die reden werd sinds najaar 2018 het instrumentarium geoptimaliseerd en ingekort. In deze infonota worden de belangrijkste wijzigingen aan de methodiek zorgzwaartebepaling toegelicht alsook meer informatie gegeven omtrent de opleidingen van het vernieuwde zorgzwaarte-instrument.