Infonota - INF/19/71 Impact van correctiefase 2 voor de vergunde zorgaanbieders