Infonota INF/19/79 - Besparingsmaatregel: vermindering van de organisatiegebonden kosten

14/1/2020
Documenttype: 
Infonota

De Vlaamse Regering heeft beslist om de organisatiegebonden middelen waarop vergunde zorgaanbieders recht hebben indien gebruikers bij hen besteden in cash of in voucher, stapsgewijs te verlagen. Het percentage dat mag omgezet worden in werkingsmiddelen verhoogt van 50% naar 65% in 2022.