Infonota INF/20/09 - Nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI) vanaf 17 maart 2020

02/3/2020
Documenttype: 
Infonota

Het huidige zorgzwaarte-instrument is al sinds 2012 in gebruik. Doorheen de jaren is gebleken dat aanpassingen aan dit instrument wenselijk zijn. Om die reden werd eind 2018 gestart met een optimalisatie van het instrumentarium. In deze infonota worden de belangrijkste wijzigingen aan de methodiek zorgzwaartebepaling toegelicht. Er wordt bovendien beschreven welke implicaties die nieuwe methodiek heeft voor cliënten, inschalers en informanten.