Infonota INF/20/101 - Voorbereiding testings COVID-19: opvragen gegevens