Infonota - INF/20/102 Compenserende maatregelen voor de sector personen met een handicap naar aanleiding van de maatregelen COVID-19

21/4/2020
Documenttype: 
Infonota

De maatregelen die getroffen worden in het kader van COVID-19 hebben een belangrijke impact op de reguliere werking en dienstverlening van alle actoren in de sector van personen met een handicap en op de zorg en ondersteuning die de betrokken personen met een handicap kunnen krijgen. Deze impact uit zich op diverse vlakken: in regelgeving opgelegde vereisten die niet (tijdig) kunnen nagekomen worden, wijzigingen in de personele inzet, extra en onvoorziene kosten zowel voor individuele personen met een handicap als voor de vergunde zorgaanbieders ... . Om de impact te beperken en zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden, neemt de Vlaamse regering enkele tijdelijke compenserende maatregelen.