Infonota INF/20/105 - COVID-19: update van de richtlijnen versie 23 APRIL 2O20, met informatie over testing op COVID binnen voorzieningen