Infonota INF/20/108 - Tussenkomst in de aankoop van ICT-materiaal voor jongeren binnen MFC's

27/4/2020
Documenttype: 
Infonota

Opdat kinderen en jongeren die in residentiële MFC’s verblijven, geen leerachterstand zouden oplopen ingevolge de genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis, moeten de voorzieningen beschikken over de nodige digitale uitrusting. De Vlaamse Regering voorziet in een facultatieve subsidiëring van de MFC's voor de aankoop van of de investering in ICT-materialen, zodat de kinderen en jongeren die er verblijven, onderwijs op afstand kunnen volgen.