Infonota INF/20/113 - Richtlijnen bezoekregeling vergunde zorgaanbieders en MFC's

29/4/2020
Documenttype: 
Infonota

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week en van de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in de  residentiële settings van de door het VAPH vergunde zorgaanbieders en in de multifunctionele centra in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd worden. Deze infonota verstrekt daaromtrent de nodige richtlijnen.